ŻŁOBEK W PŁOCKU

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”.
RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka” RPMA.08.03.01-14-d222/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.