ŻŁOBEK W PŁOCKU

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka” RPMA.08.03.01-14-d222/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Projekt jest realizowany w okresie 1 września 2020r. do 30 stycznia 2023r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.