ŻŁOBEK W WARSZAWIE

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Maluchy na start”.
RPMA.08.03.02-14-i402/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Maluchy na start” RPMA.08.03.02-14-i402/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.