ŻŁOBKI W WARSZAWIE

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Maluchy na start” RPMA.08.03.02-14-i402/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023r. przez ECS Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.